kontakt

GJG GROUP Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 6/1, 14-100 Ostróda, Poland
tel. +48 89 642 03 43
tel./fax +48 89 642 25 04
e-mail:biuro@gjg-group.com

NIP: 7412126760
REGON 281555243
KRS 0000491377 (Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS)

Bank: PKO BP 98 1020 3613 0000 6402 0102 4280